BİLMECE: En Zor Yeni Kafa Karıştıran Bilmeceler 2024 (Bilmece Sitesi)

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Birinci: İki ayağı var, ama yürüyemez. Nedir?
Cevap: Sandalye

İkinci: En hafif şey nedir?
Cevap: Boşluk

Üçüncü: Hiç ağzı yok, ama daima konuşur. Nedir?
Cevap: Telefon

Dördüncü: Ne zaman evin anahtarı kullanılmaz?
Cevap: Kapı kapalıyken

Beşinci: En çok hangi para birimi çalışır?
Cevap: Saat

Altıncı: Bir köprüden bir tane geçerse ne olur?
Cevap: İki geçiş

Yedinci: Hangi dağda çiçek yetişmez?
Cevap: Yanardağ

Sekizinci: Havada asılı durur, yerde yürür. Nedir?
Cevap: Ayakkabı

Dokuzuncu: Ne zaman geri gelir, asla önce gelmez?
Cevap: Gelecek zaman

Onuncu: Hangi dağda su içilmez?
Cevap: Çöl

Onbirinci: Baş aşağı duran şey nedir?
Cevap: 9 numara

Onikinci: Hangi kuş uçmaz?
Cevap: Devekuşu

Onüçüncü: Hangi denizde su yok?
Cevap: Ay

Ondördüncü: Ne zaman bir kuş ev yapar?
Cevap: Kuluçka döneminde

Onbeşinci: Dört ayaklı olanın en kuvvetlisi nedir?
Cevap: Gergedan

Onaltıncı: Hangi araba hep hareket etmez?
Cevap: Oyuncak araba

Onyedinci: Hangi kaleyi kimse korumaz?
Cevap: Görüş kaleyi

Onsekizinci: Hangi tene krem sürülmez?
Cevap: Evet, “hangi” tene

Ondokuzuncu: Hangi çiçek koklanmaz?
Cevap: Elektrik çiçeği

Yirminci: Hangi kapı hiç kapanmaz?
Cevap: Dondurma kabı

Yirmibirinci: Hangi taş ıslanmaz?
Cevap: Güneş taşı

Yirmiikinci: Hangi dağda tırmanış yapılmaz?
Cevap: Yemek dağı

Yirmiüçüncü: Hangi şeyi ne kadar çok atarsanız daha büyük olur?
Cevap: Gölge

Yirmidördüncü: Hangi masa asla yemek yemez?
Cevap: Cezerye masa

Yirmibeşinci: Hangi yılbaşı süsü herkesin başını döndürür?
Cevap: Şamdan

Yirmialtıncı: Hangi ilaç zehirlidir?
Cevap: Sahte ilaç

Yirmiyedinci: Hangi kuyudan su içilmez?
Cevap: Petrol kuyusu

Yirmisekizinci: Hangi makine ses yapmaz?
Cevap: Fil makinesi

Yirmidokuzuncu: Hangi yıldız gece ve gündüz görünür?
Cevap: Film yıldızı

Otuzuncu: Hangi balık en çok bilgiye sahiptir?
Cevap: Akıl balığı

BİLMECE: En Zor Yeni Kafa Karıştıran Bilmeceler 2024 (Bilmece Sitesi)